West-Vlaamse Duikers

 1* DUIKER

Definitie:
Een duiker die bekwaam is om veilig en correct gebruik te maken van zijn duikuitrusting in een beschermde trainingsomgeving en die klaar is om openwater ervaring op te doen, begeleid door een ervaren duiker. Hij moet kunnen functioneren volgens het buddy‐systeem van de CMAS.

Voorwaarden:
- Lidgeld en medische fiche moeten in orde zijn.
- Minimaal 14 jaar oud zijn bij aanvang opleiding.
- Minderjarige duikers dienen bij hun aansluiting een verklaring te laten ondertekenen
  door hun ouders/voogd.

Kostprijs homologatie:
119,28 euro

2* DUIKER

Definitie:
Een 2*D heeft enige onderwater ervaring opgedaan, kan manifeste duikongevallen herkennen en er adequaat op te reageren. Hij of zij is in staat onder leiding van een ervaren duiker alle recreatieve duiken uit te voeren en moet kunnen functioneren volgens het buddy‐systeem van de CMAS. Een 2*D kan als duikleider fungeren bij eenvoudige duiken.

Voorwaarden:
- Lidgeld en medische fiche moeten in orde zijn.
- 1*D zijn.
- Minimum leeftijd: 14 jaar.
- Minderjarige duikers dienen bij hun aansluiting een verklaring te laten ondertekenen
  door hun ouders/voogd.

Kostprijs homologatie:
74,55 euro

3* DUIKER

Definitie:
Een 3*D moet in staat zijn ‘zelstandig’ te duiken en moet in staat zijn duiken te leiden die geen uitzonderlijke moeilijkheidsgraad hebben (bv. Geen duiken met volslagen beginnelingen,…). Hierbij moet hij alle veiligheidsmaatregelen kunnen treffen, alle duikongevallen herkennen en er gepast op kunnen reageren.

Voorwaarden:
- Lidgeld en medische fiche moeten in orde zijn.
- 2*D zijn.
- Minimum lijftijd: 16 jaar.
- Minderjarige duikers dienen bij hun aansluiting een verklaring te laten ondertekenen
  door hun ouders/voogd.

Kostprijs homologatie:
44,72 euro

4* DUIKER

Definitie:
Een assistent instructeur (AI) moet in staat zijn ‘zelfstandig’ te duiken en duiken te leiden in alle wateren die courant door Belgische duikers bezocht worden. Tevens moet hij in staat zijn beginnende of onervaren duikers te begeleiden en onder verantwoordelijkheid van instructeurs bepaalde taken over te nemen. Ook moet hij alle veiligheidsmaatregelen kunnen treffen, alle duikongevallen herkennen en er gepast op kunnen reageren. Een AI kan zelfstandig instaan voor de theoretische en zwembad opleiding van een 1*D en voor deze ook de opleidingsduiken uit te voeren.

Voorwaarden:
- Lidgeld en medische fiche moeten in orde zijn
- Eén jaar 3*D zijn
- Minimum leeftijd: 18 jaar
- Voorgesteld worden door de eigen club
- 40 duiken gedaan hebben sinds het behalen van het 3*D brevet
- Minstens 60 duikuren hebben
- In het totaal minimum 120 hebben

Kostprijs homologatie:
29,82 euro

Copyright © 2014. All Rights Reserved.